Số 62:Tạp chí khoa học công nghệ kim loại

Mục Lục

2 Phạm Chí Cường: Bài phát biểu chào mừng Hôi nghi Đúc Châu Á (AFC – 13) tại Hà Nôi, Việt Nam

3 Ban tổ chức AFC-13: Công bố báo chí 4 Nguyễn Hữu Định: Chào mừng Hôi nghi Đúc châu Á lần thứ 13 TIN TỨC

7 Nguyễn Văn Thải: Ngành công nghiệp Đúc Việt Nam

12 Nguyễn Văn Sưa: Ngành công nghiêp Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 TÓM TẮT CÔNG TRÌNH HỘI NGHỊ AFC13

17 Bó Minh Nghiệp, Đào Minh Ngừng, Phạm Quang: Phân ban 1. Vật liệu tiên tiến. Mô hình hóa và mô phỏng số

20 Tô Duy Phương, Bùi Anh Hòa, Boàn Đình Phương: Phân ban 2. Gang và thép đúc

24 Trương Ngọc Thận, Phạm Văn Tích, Dương Ngọc Bình: Phân ban 3. Đúc kim loại và hợp kim màu

26 Phùng Tố Hång, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hà Tuấn: Phân ban 4. Nhiệt luyên và xử lý bề mặt

28 Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hữu Ding, Phạm Mai Khánh: Phân ban 5. Khuôn, tập hợp và tạo mẫu nhanh

31 Đinh Quảng Năng, Nguyên Hồng Hải, Trần Bức Huy: Phân ban 6. Thiết bị, công nghệ và sản xuất công trình NGHIÊN CỨU

33 Lê Hồng Duyên, Phạm Đức Tháng, Ngà Huy Khoa: Nghiên cứu đinh hướng quá trình luyện tập thủy tinh Sunfua đồng-niken theo phương pháp Albion

38 Nguyễn Minh Đức, Phạm Thảe, Trần Quốc Lập: Ánh hưởng của nhiệt độ nóng đến tính chất của compozit Cu-TiC-kim

42 Trần Xuân Tiến, Bào Hồng Bách, Nguyễn Khải Heàn: Xác định khu vực thử nghiệm trong cuộc thử nghiệm cát pháp mô phỏng số

47 D Hồng Nga: Thành phần vật chất và khảo sát chế độ nung quang tinh graphit Bảo Hà bupno sét bằng phương pháp

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x