Số 41:Tạp chí khoa học công nghệ kim loại

Mục Lục

2 Phùng Viết Ngữ: Hội thảo tư vấn phát triển công nghiệp crom:

3 Trịnh Xuân Bền, Nguyễn Xuân Quang: Tài nguyên lọc trên thế giới và ở Việt Nam

9 Bùi Quang Chuyện: Báo cáo tình hình khai thác, chế biến, sư dụng cromit

11 Phùng Việt Ngư, Dương Quốc Sỹ: Công nghiệp khai thác, chế biến sử dụng cromit Việt Nam và hưong phát triển

17 Nguyễn Văn Sua: Nhu cầu Cr cho ngành công nghiệp băng Việt Nam

20 Bào Duy Anh: Phương hướng phát triển công nghiệp khai thác, chế biến, sử dụng cromit mỏ Cổ Định tinh Thanh Hóa xây dựng, CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU thành

27 Bùi Anh Hòa, Ngô Trí Phúc: Sử dụng hiệu ứng cromit Cổ Định cho san xuất ferocrom

32 Bùi Văn Mdu: Nghiên cứu khả năng xử lý và nấu luyện ferrocrom từ cromit Cổ Định – Thanh Hóa CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

39 Phạm Bá Kiêm, Hoàng Văn Quân: Công nghệ nhiệt luyện sản xuất Fe-Cr cacbon thấp từ tinh thể cromit Cổ Định, Thanh Hóa

43 Phạm Bá Kiêm, Hoàng Văn Quân: Công nghệ nhiệt silic sản xuất F eCr carbon thấp tử tinh luyện cromit Cổ Định, Thanh Hóa

48 Trân Thị Hiên: Nghiên cứu khả năng thu hồi niken trong mỏ cromit Cổ Định, Thanh Hóa

51 Quyết định phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến and using the cromit, mangan giai doạn 2007 – 2015, định hướng đến năm 2025

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x